Last minute zájezdy Letenky Švýcarsko další země

Obyvatelstvo ve Švýcarsku

Švýcaři se rádi chlubí

Švýcarsko je země srdečných lidí, kteří jsou hrdí na to, odkud pocházejí. Rádi předvádějí cizincům své pamětihodnosti a kulturní poklady. Jejich monstrózních slavností se z pravidla účastní staří i mladí. Jejich silné citové pouto k minulosti se odráží ve vysokém počtu muzeí, která jsou převážně národopisná. Váží si každého úspěchu, kterého jak jednotlivci, tak i celý národ dosáhli. Velkou péči věnují i budoucnosti. Vždy několikrát uvažují, než něco změní, a to jak v soukromém životě, tak i ve veřejných věcech. Vysoká kvalita a pečlivost výrobků jsou navždy vryty do paměti každého z nás. I toto je předpoklad pro úspěšný rozkvět hospodářství. Nejen výrobky ale také švýcarská přesnost je víceméně obdivuhodná. Pokud se autobus na cestě zdrží třeba jen o 2 minuty, považuje se to za zpoždění.

Dokonalá země s dokonalými lidmi?

Sami Švýcaři o sobě říkají, že jsou národem pečlivým, spolehlivým, bohatým, čestným a hlavně ochotným pomoci druhému. Kdyby všechny národy světa měly podobný charakter, mohli jsme se vyhnout nejednomu válečnému střetu v minulosti a zároveň byste nemuseli žít v nejistotě.